Film om projektets væsentlige elementer

Se den seneste film om projektets væsentlige elementer – dels det digitale læsetræningskursus Frontread, dels samarbejdet mellem læsevejleder og faglærer. Desværre er lyden nogle steder lav.

Det eksemplariske undervisningsforløb fra tømrerafdelingen på Rybners er udviklet i et tidligere projekt: Multimodale Muligheder. Forløbet er medtaget i filmen, da det er et godt eksempel på, hvordan læsevejleder og faglærer i praksis kan samarbejde om undervisningen.

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Nye praxisformer

Se hvilke initiativer, der er i gang på de tre skoler. Under fanen Toolbox er der udgivet en PIXI-bog med de aktionslæringsforløb, som er i gang. PIXI-bogen er UNDER UDARBEJDELSE og færdiggøres i takt med, at aktionslæringsforløbene afsluttes.

Udgivet i Alment, Undersøgelser | Skriv en kommentar

Faglig læsning – hvad og hvordan?

Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst. Men hvad vil det præcis sige, og hvordan inddrager vi det i den faglige undervisning? Hør læsevejleder Lene Dyrehauge fra Tietgen Business fortælle om undervisning med faglig læsning – og få ideer til din egen undervisning.

Se filmen om faglig læsning i eud.

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Adgangskrav en show-stopper?

Langt flere elever end forventet lever ikke op til erhvervsskolernes nye optagelseskrav om karakteren 2 i dansk og matematik.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/flere-end-forventet-har-problemer-med-komme-ind-paa-erhvervsskoler 

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Faglærere og læsevejledere i samarbejde

Hvad handler samarbejdet mellem faglærere og læsevejledere om?

På Rybners har læsevejleder Liselotte Steinless Jensen haft et godt samarbejde med to faglærere, Frank Kleemann Aarestrup og Bo Bergholt, om den faglige undervisning på tømrerfaget. Se den lille film om netop dette samarbejde.

Se filmen her.

Udgivet i Alment | Tagget , | Skriv en kommentar

Positivt samarbejde mellem faglærer og læsevejleder

Læremiddel.dk skriver i dag om et positivt samarbejde mellem faglærere og læsevejleder, som inspirerer hinanden til en bedre undervisning. 

Det er netop dette samarbejde, som pt er under forberedes i Læseløft Syd. 

Samarbejdet mellem faglærere og læsevejleder var et positivt spin off i projektet Multimodale Muligheder (et projekt under UVMs store projekt Bedre faglig læsning og skrivning i eud). Det positive samarbejde foregik netop på Rybners, og Læseløft Syd glæder sig til at få direkte del i de positive erfaringer.

På billedet nedenfor ses de omtalte hovedpersoner Liselotte, Frank og Bo fra Rybners (nr 2-4 fra venstre).

Læs hvad Læremiddel.dk skriver: http://laeremiddel.dk/husk-laesevejlederens-kompetencer/

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Læsning på skærm

De senere år har der været en del debat om læsning på skærm. Du har sikkert hørt om den norske undersøgelse af professor Anne Mangen fra Stavanger Universitet. Undersøgelsen viste, at forståelsen af en tekst var dårligere hos elever, som læste på skærm, end elever, der læste på papir.

Natalia Auer, som er ved at færdiggøre en ph.d. om læsestrategier på tablets, har set nærmere på Mangens undersøgelsen og mener, at man ikke umiddelbart kan konkludere, at læsning på papir er bedre end på skærm.

Mangen har undersøgt læsning på en scannet pdf-fil og ikke en multimodal tekst med indholdsfortegnelse, søgefunktion, overstregning og inddragelse af andre medier.

Problemet med at læse digitalt opstår, fordi de fleste har lært at læse i en papirbog og mangler multimodale læsestrategier.

Læs artiklen i Gymnasieskolen fra 9/12 2014.

Interessant i den sammenhæng er også en analyse af brugen af i-bøger i undervisningen på HHX på Århus Købmandsskole (2013/14). Analysen er koblet til faglig læsning som gode principper for undervisning. Analysen er formidlet i en rapport, der også lister fordele og ulemper ved brugen af i-bøger i undervisningen samt anbefalinger til god undervisning med i-bøger!

Rapportens forfattere skriver: “På et overordet niveau udleder vi, at læsere, både elever og lærere, skal have multimodale læsekompetencer for at kunne tilegne sig tekster og dermed viden. Det stigende antal digitale multimodale tekster i vores hverdag – herunder i undervisningen – gør det således også nødvendigt at gentænke vores opfattelse af læsning og fordrer i forlængelse af dette en klar bevidsthed om, hvorledes man som lærer hjælper eleverne med at blive kompetente læsere af digitale multimodale tekster.

Læsefærdigheder er ikke én gang givne, men må nødvendigvis udvikles i takt med, at undervisningsmaterialerne ændrer sig.”

Du kan finde analysen på Det Nationale Videnscenter for e-lærings hjemmeside. Via linket nås både hele analysen og en pixi-udgave.

Udgivet i Forskning, Undersøgelser | Tagget , , | Skriv en kommentar