EUD-læsevejledere skal mere ind i fagene

rapport

Lene Illum, lektor på UC SYD, har observeret og interviewet læsevejledere og faglærere på de tre erhvervsskoler i projekt Læseløft Syd.

Det har nu resulteret i den nye evalueringsrapport ’Læsning og læsevejledning på EUD’ fra Nationalt Videncenter for Læsning.

Konklusionen er, at der er stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere på erhvervsuddannelserne. For eleverne kan sagtens forbedre deres læsekompetencer betragteligt, mens de tager en erhvervsuddannelse – også hvis de har et dårligt udgangspunkt fra 9. klasse.

Find rapporten og omtale af den her!

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Evaluering af projektet

Epinion har evalueret Læseløft Syd med udgangspunkt i projektets forandringsteori. Evalueringen bygger på to spørgeskemaundersøgelser blandt elever, der har deltaget i projektet samt på en forankringsworkshop med projektets partnere.

Læs evalueringsrapporten her.

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Film om erfaringer og resultater

På Læseløft Syd’s Regionskonference i marts blev der filmet og fotograferet – for at fange den gode stemning og store interesse, og for at sammenfatte projektets erfaringer og resultater. Det er der kommet en fjerde og sidste film om projektet ud af.

Se filmen her!

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Læseløft Syd på programmet hos FORUM100%

KE_Forum100%

Karin Eckersberg fra intoLearning.dk fortalte på FORUM100%’s konference ‘Læring i ungdomsuddannelserne’ om erfaringer og resultater fra projekt Læseløft Syd.
Overskriften var ‘Læsning som fastholdelsesstrategi’.
Se Karins præsentation her.
Læs om konferencen her.

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Præsentationer fra Regionskonferencen

Tak til alle deltagere og oplægsholdere på Regionskonferencen d. 29/3. Samlet var vi 62 deltagere, som hørte spændende oplæg og fik masser af gode tips og materialer med hjem.

Se dagens præsentationer her.

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Regionskonference om faglig læsning

Projekt Læseløft Syd inviterer til konference om faglig læsning d. 29. marts 2017 hos EUC Syd i Aabenraa. Konferencen er for læsevejledere og faglærere fra hele region Syddanmark, og deltagelse er gratis.

Kom til en spændende dag og lad dig inspirere!

Se invitation med program her.
Tilmeld dig her.

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Film om projektets væsentlige elementer

Se den seneste film om projektets væsentlige elementer – dels det digitale læsetræningskursus Frontread, dels samarbejdet mellem læsevejleder og faglærer. Desværre er lyden nogle steder lav.

Det eksemplariske undervisningsforløb fra tømrerafdelingen på Rybners er udviklet i et tidligere projekt: Multimodale Muligheder. Forløbet er medtaget i filmen, da det er et godt eksempel på, hvordan læsevejleder og faglærer i praksis kan samarbejde om undervisningen.

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Nye praxisformer

Se hvilke initiativer, der er i gang på de tre skoler. Under fanen Toolbox er der udgivet en PIXI-bog med de aktionslæringsforløb, som er i gang. PIXI-bogen er UNDER UDARBEJDELSE og færdiggøres i takt med, at aktionslæringsforløbene afsluttes.

Udgivet i Alment, Undersøgelser | Skriv en kommentar

Faglig læsning – hvad og hvordan?

Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst. Men hvad vil det præcis sige, og hvordan inddrager vi det i den faglige undervisning? Hør læsevejleder Lene Dyrehauge fra Tietgen Business fortælle om undervisning med faglig læsning – og få ideer til din egen undervisning.

Se filmen om faglig læsning i eud.

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar

Adgangskrav en show-stopper?

Langt flere elever end forventet lever ikke op til erhvervsskolernes nye optagelseskrav om karakteren 2 i dansk og matematik.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/flere-end-forventet-har-problemer-med-komme-ind-paa-erhvervsskoler 

Udgivet i Alment | Skriv en kommentar